Hřbitovy | Pohřebnictví ZlínPohřebnictví Zlín, spol. s r.o.
Filmová 412
760 01 Zlín

tel.: 577 432 858
fax: 577 011 333
email: krematorzlin@volny.cz

Služba pro odvoz těl zesnulých:

604 220 303


Lesní Hřbitov Zlín

HŘBITOVY

Spravovaná veřejná pohřebiště

Naše společnost má ve své správě 7 veřejných pohřebišť provozovaných městem Zlín. Veřejná pohřebiště (dále jen hřbitovy) se nacházejí v městských částech statutárního města Zlína.

Jsou to tyto hřbitovy

Provozní doba veřejných pohřebišť

od 1. listopadu  do 30. dubna od 8.00 hodin do 18.00 hodin

od 1. května do 31. října od 7.00 hodin do 20.00 hodin

Způsoby ukládání zpopelněných ostatků na pohřebištích

Vsyp

Vsypová loučkaPři moderním způsobu pohřbívání založeném na žehu, se zpopelněné ostatky zesnulých ukládají v urnových hájích, do tradičních hrobů, pod epitafní desky, do kolumbária či na vsypové loučky. Na Lesním hřbitově ve Zlíně máme dvě vsypové loučky, na kterých lze zpopelněné ostatky ukládat. Vsypová loučka je prostor s pěstěným trávníkem a esteticky vytvořeným a udržovaným okolím. Vsypové loučky jsou anonymní, přesto mají přesně vymezený prostor tak, aby umožňovaly přesné zaměření každé vsypové jamky. O umístění každého zesnulého se vede přesná evidence a místo lze vždy přesně vytýčit dle zaměřovacích bodů. Podstata ukládání zpopelněných ostatků vsypem spočívá v tom, že se vyhloubí jamka o průměru asi 20 cm, hloubce asi 50-60 cm a do této jamky se při obřadu vsype popel zesnulého. Vsyp provádí obřadník. Drn z vyhloubených jamek se po obřadu vrátí zpět na své původní místo. Vsyp se provádí buď individuálně, nebo hromadně. Objednává se v kanceláři společnosti Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o. na Lesním hřbitově ve Zlíně.

Bližší informace na tel.: 577 433 798.

Smísení

Na hřbitově je rovněž k dispozici anonymní místo pro ukládání těch zesnulých, kteří si přáli být uloženi do společného prostoru, nebo pro ty, o jejichž způsob pohřbení a uložení ostatků nejeví zájem nikdo z pozůstalých. Toto místo je na Lesním hřbitově rovněž udržované.

Urnový háj

Urnový háj tvoří architektonicky vhodně vyřešený prostor, kde jsou umístěna urnová hrobová místa. Urnové místo je možné upravit jak květinami a keříky, tak i krycími deskami s pomníčky, kde bývá stručný nápis nebo smuteční symbol. Urnová místa jsou o rozměru:

Popel je zde možno ukládat v urnách i pod epitafní desky či epitafní balvany.

Kolumbárium

Nově postavené kolumbárium tvoří součást čelní obvodové zdi Lesního hřbitova ve Zlíně. Je tvořeno jednotlivými buňkami pro uložení 4 uren a prostorem pro vázu či lampičku. Na mramorové desce je jméno s daty zesnulého. Místa v kolumbáriu se pronajímají stejně jako místa hrobová. Je to vkusný a velmi praktický doplněk Lesního hřbitova.

Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz