Pohřebnictví ZlínPohřebnictví Zlín, spol. s r.o.
Filmová 412
760 01 Zlín

tel.: 577 432 858
fax: 577 011 333
email: krematorzlin@volny.cz

Služba pro odvoz těl zesnulých:

604 220 303


Lesní Hřbitov Zlín

AKTUÁLNÍ INFORMACE

26.08.2021 - PŘERUŠENÍ PROVOZU PRODEJNY KVĚTIN 27.8.2021

DNE 27.8.2021 BUDE UZAVŘENA PRODEJNA KVĚTIN A HŘBITOVNÍCH DOPLŇKŮ NA LESNÍM HŘBITOVĚ Z DŮVODŮ ČERPÁNÍ DOVOLENÉ.

 

13.08.2021 - PŘERUŠNÍ PROVOZU KANCELÁŘE SPRÁVY HŘBITOVA NA ULICI DLOUHÁ

OD 16.8.2021 DO 3.9.2021 BUDE UZAVŘENA KANCELÁŘ SPRÁVY HŘBITOVA NA ULICI DLOUHÁ Z DŮVODŮ ČERPÁNÍ DOVOLENÉ.

VAŠE POŽADAVKY V TYTO DNY VYŘÍDÍ KANCELÁŘ SPRÁVY HŘBITOVA  NA ULICI FILMOVÁ (SPRÁVNÍ BUDOVA PŘI VSTUPU NA LESNÍ HŘBITOV)

18.06.2021 - Koronavirus opatření od 21.6.2021

1. ÚČAST NA SMUTEČNÍCH OBŘADECH V OBŘADNÍ SÍNI KREMATORIA JE OMEZENA NA 30 SMUTEČNÍCH HOSTŮ. VŠICHNI SMUTEČNÍ HOSTÉ MUSÍ MÍT PO DOBU PŘÍTOMNOSTI V PROSTORÁCH KREMATORIA ZAKRYTY ÚSTA A NOS RESPIRÁTOREM TŘÍDY FFP2. PŘI VYŠŠÍM POČTU ÚČASTNÍKŮ NA SMUTEČNÍM OBŘADU JAK 30 OSOB, MUSÍ OSOBY SPLNIT PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Č.J. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN ZE DNE 7.6.2021. PODMÍNKY MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ NALEZNETE PŘI OTEVŘENÍ TÉTO AKTUALITY

2. PRO JEDNÁNÍ V KANCELÁŘÍCH SPRÁVY HŘBITOVA NA ULICÍCH DLOUHÁ NEBO FILMOVÁ UMOŽŇUJEME ÚČAST MAXIMÁLNĚ 2 OSOB. PO DOBU JEDNÁNÍ OSOBA MUSÍ MÍT ZAKRYTÝ NOS A ÚSTA RESPIRÁTOREM TŘÍDY FFP2.

3. K VYŘÍZENÍ POHŘBŮ V KANCELÁCŘÍCH POHŘEBNÍ SLUŽBY NA ULICI DLOUHÁ NEBO FILMOVÁ UMOŽŇUJEME ÚČAST MAXIMÁLNĚ 2 OSOB. PO DOBU VYŘIZOVÁNÍ POHŘBU OSOBA MUSÍ MÍT ZAKRYTÝ NOS A ÚSTA RESPIRÁTOREM TŘÍDY FFP2.

Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o.

 

zobrazte si všechny aktuality


MĚSTSKÁ POHŘEBNÍ SLUŽBA

Kde nás najdete

Ve správní budově Lesního hřbitova na adrese  Filmová 412, 760 01 Zlín

a v nové provozovně na adrese Dlouhá 4217 v centru Zlína.

Služba pro odvoz zesnulých na telefonu 604 220 303

Autobusové spojení: MHD linka č. 31, zastávka Krematorium - klikni na Jízdní řád

 

 

Kancelář pohřební služby na Lesním hřbitově

Tel.: 604 220 303

E-mail: pohrby@pohrebnictvizlin.cz

Kancelář pohřební služby v centru Zlína na ulici Dlouhá

Tel.: 778 400 337

E-mail: krematorzlindlouha@volny.cz

 

Naše pohřební služba zajišťuje komplexní služby spojené s pohřbením.

Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz